رایو توشیبا s11-vf ساخت شرکت توشیبا، برای کنترل موتورهای آسنکرون به صورت loop open به کار میرود. از نظر برق ورودی، مدل های مختلفی از درایو توشیبا که ورودی تکفاز و سه فاز دارند وجود دارد. آموزش plc یک مدل از این درایو توشیبا، با ورودی تکفاز و یک مدل با برق سه فاز ۲۰۰ ولت و مدل دیگر با برق ورودی ۴۰۰ ولت کار می کند. خروجی هر سه مدل، سه فاز است اما ولتاژ خروجی هر مدل، از صفر تا حداکثر ولتاژ ورودی، قابل تغییر است، یعنی اگر ورودی درایو، سه فاز ۲۰۰ ولت باشد خروجی درایو، هم حداکثر ۲۰۰ ولت خواهد شد.

سخت افزار در تابلوهای آسانسور، یک کنترلر وجود دارد که وظیفه دارد کلیه عملیات دستگاه را کنترل کند. امکان انتخاب سرعت برای حرکت دادن موتور آسانسور با سرعت های مختلف از طریق ورودی های S3 , S2 , S1 یا نترل سرعت درایو توشیبا از طریق یک ولتاژ یا جریان آنالوگ که به ترمینال های VIA و VIB داده می شود وجود دارد در این راهنما، فرض بر آن است که سرعت درایو از طریق ترمینال های S3 , S2 , S1 تعیین گردد وحداقل، سه سرعت، High Low Medium برای حرکت آسانسور تعریف شود. در این درایو وقتی ترمینال F فعال گردد راستگرد و وقتی ورودی R فعال گردد موتور چپگرد خواهد شد. ورودی Res هم از طریق تغییر پارامتر، به عنوان ورودی Enable تعریف خواهد شد.


لینک مطلب: راهنمای استفاده از درایو توشیبا Toshiba (در یک تابلوی آسانسور کششی)