• وشنایی اتوماتیک: در یک خانه هوشمند چراغ همه فضاها با حضور فرد به صورت اتوماتیک روشن و پس از خروج از آن مجدداً خاموش می شود.
  • اعلام سرقت: دستگاه BMS مجهز به یک سیستم اعلام سرقت پر ظرفیت می باشد که هر کدام به صورت جداگانه می تواند فعال یا غیر فعال شود.
  • اعلام حریق و اعلام نشت گاز: دستگاه BMS مجهز به سیستم های اعلام حریق و نشت گاز است که تمام قسمتهای خانه هوشمند را تحت پوشش قرار می دهد.
  • تابلو BMS: قسمت مرکزی خانه هوشمند است که به جای تابلو فیوز مینیاتوری در هر واحد نصب و کنترل خانه را به عهده میگیرد.
  • سناریو: BMS دارای برنامه قابل تنظیم یا سناریو است که هر سناریو فقط با فشار یک کلید ریموت اجرا می شود . بطور مثال می توان کلید شماره ۱ ریموت را برای سناریو خروج از منزل چنین تعریف کرد : همه روشناییها و کولر خاموش، دزدگیر فعال، گاز اصلی قطع و صفحه کلید ها قفل شوند.
  • شیر برقی گاز: با نصب این شیر در ورودی اصلی گاز واحد می توان از داخل و یا خارج منزل توسط دستگاه BMS آن را کنترل کرد. همچنین در هنگام وقوع حریق، نشت گاز به صورت اتوماتیک توسط دستگاه قطع می شود.

  • منبع: آموزش سیم کشی خانه هوشمند