نرم افزار Automation Stdio یک نرم افزار قدرتمند است. در زمینه ی طراحی و پیاده سازی تمامی المان های پرکاربرد در صنعت برق مورد استفاده قرار میگیرد. در این نرم افزار automation stdio میتوان از CPU PLC استفاده کرد. و تمامی سیم بندی و اجرای کامل مراحل را در خود این نرم افزار شبیه سازی و اجرا کرد. این نرم افزار دارای شبیه ساز online میباشد. این شبیه ساز به شما کمک میکند. که یک پروژه PLC از سیم بندی تابرنامه نویسی و اجرا و تست است. در این نرم افزار و بدون کمک از نرم افزارهای دیگر پیاده سازی کرد. گروه PLCmen در بسیاری از آموزش ها خود از این نرم افزار کمک گرفته ایم. و در امر آموزش خیلی این نرم افزار به ما کمک کرده است.


منبع: دانلود نرم افزار automation stdio