در این پست میخواهیم لینک دانلود نرم افزار سماتیک منیجر ۵.۵ معروف و ویژه ای را که تمامی علاقه مندان اتوماسیون صنعتی از اول کار با آن آشنا میشوند. بهتر است بگویم کسی که خواهان یادگیری PLC است وقتی که در مورد نرم افزار PLC سوال میکند. اولین نرم افزاری که اکثر PLC کارها به او معرفی میکنند. نرم افزار سماتیک منیجر است. انگار که پایه و اساس ابتدای PLC یادگیری این نرم افزار است. و خیلی از علاقه مندان PLC اولین نرم افزاری که در مورد PLC یاد گرفته اند این نرم افزار است. برای دانلود نرم افزار سماتیک منیجر ۵.۵ میتوان گفت تمامی موسسات PLC از فنی حرفه ای گرفته تا موسسات خصوصی این نرم افزار را آموزش میدهند. این نرم افزار یک نرم افزار قدرتمند برای PLCهای زیمنس سری S300 و S400 میباشد.


منبع: دانلود نرم افزار سماتیک منیجر ۵.۵