در صنعت اتوماسیون، سیستمهای خودکاری که با PLC کنترل میشوند عموما مجهز به وسایل واسطی هستند، که این واسط HMI نامیده میشوند. ساده ترین ابزارها امکان ارتباط کاربر با سیستم خودکار را فراهم میسازند، این نوع وسایل به اختصار HMI ارتباطی انسان با یک سیستم خودکار تعدادی کلید OFF-ON و چند لامپ سیگنال (یا LED) میباشند که بصورت موازی به ورودی خروجیهای دیجیتال PLC وصل میشوند. اگرچه این نوع ابزارها در خیلی از کابردها کارساز میباشند، اما برای ارسال و دریافت همه مقادیر موجود در گستره تغییرات یک پارامتر از یک سیستم کارساز نمیباشند. بطور مثال اگر بخواهیم در یک سیستم حرارتی مقادیر دمای مطلوب از ۸۰۰ تا ۱۰۰۰درجه سانتگراد توسط کاربر تغییرداده شوند و یا اینکه دمای واقعی سیستم در این گستره توسط کاربر قابل روئیت باشند. دسترسی به این خواستهها با ابزارهای ذکر شده در بالا امکان پذیر نمیباشند.


منبع: مانیتورینگ زیمنس SIEMENS HMI